1.18.2008

Escoles-pastera, a casa nostra no!Fa un mes que vaig fer un post sobre Eduació i diversitat cultural , que s'ha posat d'actualitat aquesta setmana, desgraciadament.
El conseller d'Educació vol estendre la nefasta experiència quer l'Ajuntament de Vic proposava de fer escoles-pastera per a agrupar els nens immigrants i preparar-los per anar a les escoles ordinàries.
No vull repetir-me, ja vaig dir el que em semblava en l'altre post.
Només afegeixo que el món universitari d'arreu s'està mobilitzant contra aquesta mesura que és contraindicada absolutament des del punt de vista pedagògic, i per suposat des de l'antropologia i la sociologia. La carta que figura a continuació està passant per arreu, feu-ne l'ús que cregueu convenient:

Barcelona, 18 de gener de 2007

Honorable Senyor Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

Generalitat de Catalunya

Les persones investigadores sobre immigració i educació a Catalunya estem totalment en contra de l’atenció a l’alumnat nouvingut en centres separats, ni que sigui temporalment, i tenim la responsabilitat científica de recordar que els coneixements disponibles en l’actualitat sobre aquest tema indiquen intervencions en sentit contrari.

Breument, aquestes són les nostres raons:


1. La mesura és tècnicament errònia: les llengües s’aprenen en un
context natural de parla i entre iguals.
El mateix succeeix amb altres aspectes de l’aprenentatge d’un altre
país, com ara noves pautes i codis de relació a l’entorn escolar i social.


-La mesura ens sembla contradictòria amb la política del Departament que s’ha dut en els darrers anys, si pensem que el full de ruta és el Pla LICS i que aquest ha aportat una línia de treball que va pel bon camí, tot i les millores tècniques i de recursos que cal anar aplicant


-Si els centres tenen matrícula viva, aquesta és la realitat i el què han de fer no és fer veure que la realitat és una altra: es comença segregant uns mesos i s’acaba fent escoles segregades, el què han de fer és un disseny d'acollida obert durant l’any, i el Departament pot comptar, com sempre, amb tot el nostre assessorament per donar-los suport-Es perd la oportunitat d’aprofitar els nous reptes que planteja la nova
diversitat per tal d’actualitzar i millorar l’atencióeducativa a tot l’alumnat
i portar les escoles al segle XXI, sobre els eixos de la diversitat i de la igualtat


2. La mesura és socialment imprudent, ignora l’impacte d’aquestes
estratègies per les relacions interculturals: sis’apliqués, representaria
una lamentable legitimació de jerarquies culturals i ètnico-racials a escala local
i nacional que són les que propicien posicions extremistes a nivell polític.


3. Finalment, i també per les raons exposades, la mesura és moralment
inacceptable, ja que es condiciona el dret al’escolarització des de pràctiques segregadores,
unes pràctiques que aprofundeixen els processos segregadors que
ja afecten a les famílies immigrades per motius jurídics, laborals i socials.Li demanem que, com a màxima autoritat en l’àmbit de l'Educació a Catalunya, reconsideri seriosament anul·lar les disposicions que hagi pres per tirar endavant aquesta mesura d’atenció separada i que es reprengui el camí endegat per polítiques mes inclusives, que permetin treballar en consonància amb la innovació educativa que requereix l’escola democràtica, la nostra societat i la nostra generació més jove.

Vegi tot seguit la llista de suport a aquest escrit.

Persones i grups de Catalunya que donem suport a aquest escrit:


Silvia Carrasco (UAB), responsable de la Xarxa de Recerca Etnogràfica sobre Migracions, Minories, Infància i Educació (ARAFI 2007)

Jordi Garreta (UdL), responsable de la Xarxa de Recerca sobre Immigració i Educació (ARAFI 2007)

Jordi Pàmies (UAB)

Cris Molins (UAB)

Marta Bertran (UAB)

Ignasi Vila (UdG)

Carles Serra (UdG)

Xavier Besalú (UdG)

Josep Miquel Palaudàries (UdG)

Antoni Tort (UVic)

Núria Simó (UVic)

Jaume Carbonell (UVic)

Trini Milan (UOC)

(Afegiu el vostre nom i, si s’escau, el lloc on treballeu (recerca, docència, etc) o bé el lloc on viviu, si signeu a títol personal)

Etiquetes de comentaris:

2 Comments:

Blogger Dessmond said...

Sembla que aquest honorable conseller el mou més la mentalitat de polític que realment el seu -suposat- saber en matèria educativa. Només cal veure aquesta i d'altres mesures (passa de curs amb quatre assignatures supeses, per exemple) per veure-hi res més que un politicastre.

6:15 p. m.  
Blogger Trina Milan said...

Dessmond,
encara hi ha una cose que em preocupa més que la persona del Conseller i és la responsabilitat d'un partit i d'un govern que no sap veure la gravetat del que s'està proposant...no és només un tema d'escola o de model d'aprenentatge, és una forma d'entendre també la societat que volem per viure, i aquest model que propugnen estratègies com les escoles-pastera no es correspon amb la Catalunya que ens cal...
Salut!

7:35 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home