3.13.2007

Un home de veritat


Des de la laïcitat més militant, avui no puc estar-me de fer suport a un catòlic practicant que em mereix tots els respectes: Jon Sobrino, que ha estat sancionat per la Congregació per a la doctrina de la fe (el famòs Sant Ofici, la Inquisició medieval) per la qual cosa no se li permetrà donar classes a centres catòlics ni publicar obra escrita, sota l'auspici de l'Esglèsia Catòlica.
Sobrino, jesuïta i teòleg, és professor de la Universitat Centroamericana d'El Salvador i un dels pares de l'anomenada Teologia de l'Alliberament, emanada de l'aggiornamento que propicià el Concili Vaticà II dels anys 60 del segle passat.
La Teologia de l'Alliberament va nèixer junt als moviments polítics que es donaren a Amèrica Llatina per la defensa dels valors cristians lligats a la lluita pels drets dels desafavorits, la població indígena, els camperols sense terra, el proletariat. Destacats personatges
d'aquest moviment, junt amb Sobrino, són Leonardo Boff i Pere Casaldàliga, casualment també apercebuts i sancionats per la mateixa raó, la de que en els seus escrits la figura de Jesús es defineix primer com a home abans que com a déu, metàfora tramposa perquè en el rerefons està la ideologia política d'un aparell com el de l'Esglèsia Catòlica que es decanta clarament pel conservadurisme més clàssic, quan no el fonamentalisme que demostren mitjans com la COPE espanyola, front als plantejaments més d'esquerres i progressistes que persones com Sobrino o Casaldàliga proposen davant de les situacions de pobresa i esclavatge que viuen cada dia a Amèrica Llatina i que pel seu compromís personal es veuen en la obligació de denunciar i intentar pal·liar.
Jo no sé de teologia, no sé si el personatge de Jesús era diví, ni tan sols sé què significa el concepte de divinitat en el nostre món actual, però sí que sé que estic molt més d'acord amb el que demostren dia a dia Sobrino o Casaldàliga amb la seva forma de viure i entendre la vida, des del seu compromís que m'enlluerna com a model de relació humana i de facilitador de vida. Els seguiré llegint, com sempre.

Etiquetes de comentaris: , ,