4.19.2006

OVNIEn el cas de que fóssim visitats por criatures d’un altre planeta, quina pregunta ens farien? Les nostres relacions interplanetàries serien bones? Darwin i la teoria de l’evolució serien el tema clau, al meu parer. Darwin diu que l’atzar és el responsable de que estiguem aquí els éssers humans, i de que les plantes i els animals, els rius i les muntanyes siguin com són. Per tant l’evolució es teòricament capaç de fer la feina que fa temps es considerà prerrogativa de Deu. S’han trobat milions de fòssils als llocs exactes que cabria esperar de ser certa l’evolució. I no se ha trobat mai ni un sol fòssil en un lloc on no hauria de ser. Si hagués passat , seria suficient per refutar tota la teoria de l’evolució. Acceptada doncs aquesta com a bona, hi ha però una prova de que l’evolució actualment està en mans ineptes, les humanes. S’estan fent tants desgavells amb el món que no podem pensar que això vagi cap a un bon camí: el lliurament de gasos amb efecte hivernacle, que ara més que mai sentim a la nostra pell; el desequilibri en la curació de malalties dels diferents grups socials del planeta; la despesa en alimentació i el repartiment de la riquesa. Els nens occidentals són cada vegada més alts però alhora més grassos; els nens africans són cada vegada més prims i amb menys expectativa de vida. El deu Darwin ens salvi perquè segur que els nostres veïns planetaris encara no han contactat per por de no saber de què parlarien amb nosaltres. Bona evolució.